INFO/BETINGELSER
INFO/BETINGELSER
Forsiden > KØB TRÆNING > INFO/BETINGELSER
Billede til INFO/BETINGELSER
Billede til INFO/BETINGELSER

INFO/BETINGELSER

INFORMATION:
ICM er et veludbygget træningscenter med kredsløbsmaskiner, styrketræningsmaskiner og frivægte. Vi henvender os til den brede befolkning, forstået på den måde, at vi meget bevidst ikke har vægte og maskiner, der passer til styrkeløftere eller bodybuildere.

Du har mulighed for at få en introduktionstime, når du har meldt dig ind som medlem. Du kan tilmelde dig tid til en introduktionstime på holdoversigten.

Inviterer du ikke-medlemmer ind i træningscentret, forbeholder vi os retten til at stoppe dit medlemsskab uden refundering, lige som vi forbeholder os retten til at politianmelde gratisten.

Vi kan hjælpe dig med at lave træningsprogrammer, genoptræningsprogrammer og forskellige fysiske tests. Specifik programlægning samt testning er ikke en del af medlemsskabsprisen. For mere information om specifik programlægning eller tests under fanen sundhed/test.

Er du medlem af ICM Træning, er brugen af træningslokalet samt alle holdene, og svømning i offentligt åbent, en del af medlemsskabet.

BETINGELSER:
Al ophold i Idrætscenter Midtfyn, herunder opbevaring af medbragt tøj mm. sker på eget ansvar.

Som medlem af Idrætscenter Midtfyn ( ICM ) træning skal du overholde følgende betingelser:

Medlemskab: Dit medlemskabet er personligt og må ikke overdrages til, deles med eller anvendes af andre. Ved misbrug af armbåndet (f.eks. at din træningsmakker kommer gratis ind), ophører dit medlemskab med øjeblikkelig virkning og uden refusion.

For at fastslå din identitet opbevares dine personoplysninger i vores medlemsregister. Ændre du dine persondata som eksempelvis navn, adresse, tlf, mailadresse, bankoplysninger mm. skal du oplyse det til Idrætscenter Midtfyn med det samme.

Alder: Du skal være fyldt 15 år for at kunne benytte træningsfaciliteterne.

Medlemsarmbånd: Medlemsarmbåndet fungerer som nøglekort og skal bruges ved de ophængte læsere ved dørene til træningslokalet og på infostandene ved receptionen og ved svømmehallen. Det er dit ansvar at behandle armbåndet korrekt. Går det uforsætteligt i stykker, kan du få det byttet til et nyt gratis. Bliver dit armbånd væk meddeles dette til Idrætscenter Midtfyn så vi kan spærre armbåndet. Et nyt armbånd koster kr. 200.

Fremmøde: Du skal registrere dig ved infoterminalerne eller ved træningsdøren hver gang du er til træning.

Holdtræning: Er du forhindret i at benytte en holdtilmelding skal du afmelde senest 1 timer før holdet starter. For sen afmelding, manglende registrering af fremmøde eller udeblivelse fra hold medfører et gebyr på 100 kr. Afmelding fra et hold skal ske via halbooking eller ved personligt fremmøde i centret. Registrering af fremmøde skal ske med dit armbånd inden holdet starter på de opsatte standere ved receptionen eller svømmehallen - dog tidligst 40 minutter inden start. Du er selv ansvarlig for, at registrere fremmøde.
Hvis du står på venteliste og din tilmelding bliver aktiveret gælder samme regler for afmelding. Vær opmærksom på at du i halbooking selv kan definere seneste tidspunkt for hvornår du vil have besked om at du er kommet på hold.

Varighed: Kontante medlemskaber ophør automatisk ved udløb af betalingsperioden. Uanset årsag, er det ikke muligt at få delvis eller hel refusion af forudbetalte medlemskaber. PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, som først stopper, når medlemskabet opsiges af en af parterne. Det er ikke muligt at sætte sit medlemsskab i bero.

Opsigelse: Kontante medlemskaber udløber automatisk og skal/kan ikke opsiges i den aftalte periode. Opsigelsesfristen for PBS-medlemskaber er løbende måned plus en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til Idrætscenter Midtfyn.

Træning og ophold i centret: Al træning og ophold i centret foregår på eget ansvar. Under træningen skal der altid anvendes indendørs træningssko og tøj beregnet til træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder.

Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader aktiviteter i Idrætscenter Midtfyn. Idrætscenter Midtfyn tager ikke ansvaret for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger.

Doping: Det er IKKE tilladt at tage doping eller distribuere dopingmidler eller euforiserende stoffer i Idrætscenter Midtfyn. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig ophør af medlemskabet og evt. resterende medlemskab refunderes ikke. Ved mistanke om dopingmisbrug, kan Idrætscenter Midtfyn afkræve en dopingprøve udført af Anti Doping Danmark. Udeblivelse/ nægtelse af prøvetagning anses som en positiv test. Hvis dopingtesten er positiv, så hæfter medlemmet selv for udgifterne i forbindelse med Anti Doping Danmark og medlemskabet af Idrætscenter Midtfyn ophører øjeblikkeligt uden refusion.
Er du tidligere testet positiv for brug af doping i et andet center eller har du på nogen måde været involveret i omgang med euforiserende stoffer, kan du ikke blive medlem af Idrætscenter Midtfyn. Finder Idrætscenter Midtfyn ud af, at du tidligere har taget doping eller været involveret i omgang med euforiserende stoffer bortvises du fra alle Idrætscenter Midtfyns faciliteter.

Ved brud på ovenstående regler, ophører medlemskabet uden refundering.

Udmelding ift. træning til børn og unge under 15 år. 

Der findes ingen lovmæssige restriktioner der bestemmer hvor gammel man skal være for at man må melde sig ind i et fitness center. 

I de fleste fitnesscentre er der en aldersgrænse ofte er denne grænse sat til 15-16 år. 

Årsagen til er, at de fleste børn er færdigudviklet rent fysisk eller tæt på omkring 15-16 års alderen. Når man vokser gør man det igennem nogle zoner, dette kaldes  vækstzoner som findes i alle led. Træner man forkert kan man være uheldig at væksten stopper i disse zoner, fx kan væksten stoppe i venstre knæled og fortsætte normalt i højre knæled. Dette er uhensigtmæssigt og kan forårsage smerter og gener af alvorlig karakter resten af livet. 

Skal børn og unge under 15-16 år decideret træne i fitness centre, bør dette foregå i omgivelser med professionel og superviseret personale. 

Dette kan ICM desværre ikke tilbyde på nuværende tidspunkt, hvorfor

ICM vil opfordrer til at børn og unge under 15 år er aktiv på anden vis. 

Der arbejdes på at lave praktiske foredrag hvor børn og unge kan få viden omkring træning og brug af faciliteterne i ICM. 

 

Nyheder
Idrætscenter Midtfyn
COVID-19

Som følge af forlængelsen af den delvise nedlukning, er det med beklagelse, at vi må meddele, at Idrætscenter Midtfyn holder lukket for al aktivitet frem til og med søndag den 28. februar 2021.

Har du spørgsmål venligst kontakt os på kontakt@icmidtfyn.dk
Kontakt
  • Idrætscenter Midtfyn
  • 62622151
  • Kontakt
  • CVR:40724419
Kontakt
  • Idrætscenter Midtfyn
  • 62622151
  • Kontakt
  • CVR: 40724419
Nyheder
Udviklet af Globus Data | Cookie indstillinger